Mesleki Yeterlilik Kurumu Personel Belgelendirme Faaliyetleri Sürdürülmektedir.