MİSYON

Donanımlı eğitimci kadromuz ile birlikte teorik ve uygulamalı eğitimleri vererek, bireyler için olan bilgi ve becerileri kazandırmayı sağlamak aynı zamanda kendilerini geliştirebilme ve mesleki yeterlilik konularında destek olabilmek için çalışılmaktadır.

 

VİZYON

AKÜSEM sanayi ve üniversite arasında ara yüzey konumunda yer alarak öğrenci, mezun ve yöre halkının iş yaşamlarında ilerleme sağlamaları için, ihtiyaçlar doğrultusunda teknik ve teorik bilgi bakımından donanımlı bireyler kapsamında yetişmelerini hedeflemektedir. Aynı zamanda Türkiye’nin bölgesel ve uluslararası düzeyde ekonomik ve toplumsal gelişimine katkı sağlayarak, nitelikli personel ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmaktadır.

 

HEDEFLER

  1. 2022 yılı sonuna kadar eğiticilerin eğitimi sürecini tamamlayarak öğretim üyelerinin en az % 50’sine sertifika vermek (H.1.2.*)
  2. 2022 yılı sonuna kadar katılımcıları uluslararası olan iki adet eğitim süreci yürütmek (H.1.3.*)
  3. Eğitim faaliyetleri sayısını 16’ya çıkarmak (H.3.4.*)
  4. Eğitim sonunda verilen katılım belgesi veya sertifika sayısını 500’e çıkarmak (H.3.4.*)
  5. Yıl içerisinde üniversite tarafından idari personele yönelik düzenlenen tüm eğitimlere iki idari personelin katılımını sağlamak (H.4.2.*)
  6. Mesleki yeterlilik sürecine ilişkin en az iki sektörde yeterlilik sürecini tamamlayarak sınav yapıcı yetkisi alabilmek
  7. En az iki kurumla eğitim noktasında işbirliği protokolünü hayata geçirmek

*: Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı‘ndaki ilgili hedefi göstermektedir.

Hedeflere Yönelik Riskler

27 Mart 2020, Cuma 3054 kez görüntülendi