MİSYON

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Uyg. ve Arş. Merkezi’nin (AKÜSEM) misyonu ülke ekonomisinin gelişiminde etkin rol oynamak, donanımlı eğitimci kadromuz ile birlikte teorik ve uygulamalı eğitimler vermek, bireyleri veya kurum kuruluşları daha ileriye taşımak, nitelikli iş bulma imkanı sağlayıcı programlar düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktır.

 

VİZYON

Üniversitemizin tarihsel ve köklü geçmişine yaraşır bir biçimde, sürekli eğitimi toplumun her kesimi için önceleyen, eğitime ihtiyaç duyulan tüm alanlarda kaliteli içerik üreterek toplumsal sorumluluk bilinci ile ulusal ve uluslararası tanınır, güvenilir ve saygın eğitim merkezi olmak.

 

HEDEFLER

    2023 Yılı Hedeflerimiz Şu Şekildedir ;

  1. Eğitim faaliyetleri sayısını 25’e çıkarmak (H.3.4.*)
  2. Eğitim sonunda verilen katılım belgesi veya sertifika sayısını 750’ye çıkarmak (H.3.4.*)
  3. Üniversitenin toplumsal katkı sağlamasına yönelik en az 2 eğitim vermek (H.3.3.*)
  4. Mesleki yeterlilik sürecine ilişkin en az iki alanda yeterlilik sürecini tamamlayarak sınav yapıcı yetkisi alabilmek (H.1.4*)
  5. En az iki kurumla eğitim işbirliği protokolü yapmak (H.3.1*)

*: Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı‘ndaki ilgili hedefi göstermektedir.

Hedeflere Yönelik Riskler

27 Mart 2020, Cuma 3220 kez görüntülendi