SPK SINAVLARINA HAZIRLIK KURSU

  Saati Cumartesi Pazar
I.Ders 09:00 Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri Muhasebe ve Finansal Raporlama
II.Ders 10:00 Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri Muhasebe ve Finansal Raporlama
III.Ders 11:00 Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri Muhasebe ve Finansal Raporlama
IV.Ders 12:00 Genel Ekonomi Genel Ekonomi
Öğle Arası      
V.Ders 14:00 Finansal Yönetim ve Mali Analiz Sermaye Piyasası Araçları I-II
VI.Ders 15:00 Finansal Yönetim ve Mali Analiz Sermaye Piyasası Araçları I-II
VII.Ders 16:00 Finansal Yönetim ve Mali Analiz Sermaye Piyasası Araçları I-II

 

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde 31.12.2020 tarihine kadar Sermaye Piyasası Kurulu Sınavına Hazırlık Eğitim programları düzenlenmesine , bu kapsamda “Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri,Finansal Yönetim ve Mali Analiz, Muhasebe ve Finansal Raporlama,Genel Ekonomi,Sermaye Piyasası Mevzuatı I-II Toplam 5 ders için eğitimlerin düzenlenmesine program ücretinin 1 ders için 540TL, 2 ders için 972TL, 3 ders için 1296 TL , 4 ders için 1620TL, 5 ders için 1890 TL belirlenmesine karar verilmiştir.


Kurs kapsamında;

 • 24 Saat Muhasebe ve Finansal Raporlama
 • 24 Saat Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri
 • 24 Saat Finansal Yönetim ve Mali Analiz
 • 24 Saat Sermaye Piyasası Araçları I-II
 • 14 Saat Genel Ekonomi

olmak üzere toplam 110 saat ders verilecektir.

Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri

(Haftalık 3 Saat)

 • Paranın Zaman Değeri ve Faiz Hesaplamaları
 • Getiri ve Risk
 • Portföy Teorisi
 • Varlık Fiyatlama Modelleri
 • Temel Analiz
 • Teknik Analiz
 • Sermaye Piyasası Araçlarının Değerlemesi
 • Portföy Performans Ölçüm Teknikleri

Muhasebe ve Finansal Raporlama

(Haftalık 3 Saat)

 • Muhasebenin Temel Kavramları, İlkeleri ve Genel Muhasebe
 • Finansal Raporlama
  • Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve
  • Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği II-14.1
 • Bağımsız Denetim
  • Temel Kavramlar
  • Bağımsız Denetime İlişkin Düzenlemeler

Finansal Yönetim ve Mali Analiz

(Haftalık 3 Saat)

 • Finansal Yönetimin Genel Esasları
 • Finansal Planlama
 • Sermaye Maliyeti
 • Sermaye Yapısı
 • İşletme Sermayesi Yönetimi
 • Yatırım Projelerinin Değerlemesi
 • Birleşme ve Devir
 • Finansal Analiz
 • Leasing, Faktoring ve Forfaiting

Genel Ekonomi

(Haftalık 2 Saat)

 • Temel Kavramlar
 • Para Politikaları
 • Maliye Politikaları
 • Makroekonomik Göstergeler ve Yorumu
 • Dış Ticaret ve Uluslararası Ekonomi

Sermaye Piyasası Araçları I-II

(Haftalık 3 Saat)

 • Paylar ve Pay Benzeri Menkul Kıymetler (Kavramsal Çerçeve ve Pay Tebliği VII-128.1)
 • Borçlanma Araçları (Kavramsal Çerçeve ve Borçlanma Araçları Tebliği VII -128.8)
 • Yatırım Fonu Katılma Payları (Kavramsal Çerçeve ve Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği III-52.1
 • Türev Araçlar
 • Kamu Borçlanma Araçları
 • Sermaye Piyasası Araçlarının İhracına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri
 • Varlık Finansmanına İlişkin Menkul Kıymetler
 • Faizsiz Finans Araçları
 • Gayrimenkul Sertifikaları
 • Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları
 • Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonları

KURS İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

 Kursa üniversitelerin 3. ve 4. Sınıflarında okuyan öğrenciler ile banka veya aracı kurum çalışanları katılabileceklerdir. Ayrıca Bağımsız Denetçiler de ilgili eğitimlere katılabilecektir. Diğer meslek mensuplarının kursa kaydı, yalnızca AKÜSEM tarafından verilen izne bağlı olacaktır.

SPL tarafından aşağıda isimleri bildirilen 8 sınava hazırlık amacıyla açılan bu kursta ortak derslerin yüzyüze eğitim ile verilmesi hedeflenmiştir.

1-      Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı
2-      Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı
3-      Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
4-      Türev Araçları Lisansı
5-      Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
6-      Kredi Derecelendirme Lisansı
7-      Konut Değerleme Lisansı
8-      Gayrimenkul Değerleme Lisansı

AÇIKLAMALAR

 • Üniversitelerin 4. Sınıfında okuyan öğrenciler SPL tarafından yapılan lisanslama sınavlarına girişte sınav harcında indirim hakkına sahiptirler.
 • Her bir lisanslama sınavından başarılı sayılmak için ilgili lisanslama sınavına ait sınav konularının her birinden 100 üzerinden en az 50 alınması ve tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının en az 60 olması gerekmektedir.
 • Lisanslama sınavları 12 ilde düzenlenmektedir. Sınavların yapılacağı iller aşağıda verilmiştir:

Ankara, Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul (Avrupa ve Anadolu),

İzmir, Kayseri, Konya, Samsun

 • Kâğıt Ortamında ve eletronik ortamda yapılan Lisanslama Sınavları her yıl Aralık ve Haziran aylarında yapılmaktadır. Elektronik Ortamda Yapılan Lisanslama Sınavlarına ait detaylı bilgiye spl.com.tr adresinden ulaşılabilir.
 • Dersler haftasonları ANS Kampüsünde bulunan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde yapılacaktır.

 Detaylı bilgi için AKÜSEM ile iletişime geçebilirsiniz.

 

Gerekli Belgeler;
1-Başvuru Formu(Fotoğraflı)
2-Kimlik Fotokopisi
3-Ödeme Dekontu

 

Ön kayıt için Buraya tıklayınız.

Banka Bilgileri :

Hesap Adı: AKÜ Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi

Iban: TR85 0001 5001 5800 7303 5118 53 (Vakıflar Bankası)

14 Aralık 2018, Cuma 5594 kez görüntülendi