Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Kalite Sorumlusu

Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ersan MERTGENÇ

ersanmertgenc@aku.edu.tr