İstatistik ve Ekonometri Eğitimleri


İstatistik ve Ekonometri Eğitimleri Programının İstatistik Yöneylem ve Aktüerya Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile açılacaktır

* Eğitimin Konusu Planlanan Eğitmen Eğitim Süresi (Saat) Notlar Eğitim Ücreti
1 Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri İçin SPSS İle Analiz Eğitimi Prof. Dr. Şuayıp ÖZDEMİR 6 250 TL
2 Faktör Analizi Prof. Dr. Şuayıp ÖZDEMİR 6 250
3 Parametrik Nonparametrik Testler Doç. Dr. İbrahim KILIÇ 6 ·         SPSS bilgisi gerekmektedir.

·         1 numaralı eğitim tavsiye edilebilir

250
4 Çok Değişkenli İstatistiksel Analizler Doç. Dr. Fatih ECER 6 ·         SPSS bilgisi gerekmektedir.

·         1 numaralı eğitim tavsiye edilebilir.

250
5 Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri Doç. Dr. Fatih ECER 6 250
6 Yapısal Eşitlik Modeli Doç. Dr. Sinan SARAÇLI 6 ·         Lisrel programı kullanılacaktır.

·         Eğitimde Doğrulayıcı Faktör Analizi anlatılacaktır.

·         Katılımcıların açıklayıcı faktör analizini bilmeleri gerekmektedir. 2 numaralı eğitim tavsiye edilebilir.

250
7 Klasik Panel Veri Analizi Prof. Dr. Erdal DEMİRHAN 6 250
8 Dinamik Panel Analizi Dr. Öğr. Üyesi Kenan İLARSLAN 6 ·         Katılımcıların klasik panel veri analizini bilmeleri gerekmektedir.

·         7 numaralı eğitim tavsiye edilebilir

250
9 Genelleştirilmiş Momentler Metodu Dr. Öğr. Üyesi Kenan İLARSLAN 6 250
10 Yatay Kesit Regresyon Analizi (Anket) Prof. Dr. İsa SAĞBAŞ 6 250
11 Nitel Araştırma Teknikleri 6 250
12 Finansal Ekonometri (ARCH Ailesi Modelleri) Dr. Öğr. Üyesi Ender BAYKUT 6 250
13 ARDL-Eşbütünleşme Testleri Prof. Dr. Selçuk AKÇAY 6 250
14 Volatilite Yayılım Modeli (SpiloverEffect) 6 250
15 Veri Zarflama Eğitimi Arş. Gör. Yunus Yıldırım 3 250

Ön Başvuru için lütfen BURAYA tıklayınız.

Kontenjan dolduğunda Eğitim planı (gün-saat)  ayrıca  ilan edilecektir.

Iban: TR85 0001 5001 5800 7303 5118 53 (Vakıflar Bankası)