İş Sağlığı Güvenliği Temel Bilgilendirme Eğitimi

Ön başvurularımız tamamlanmıştır. Kesin kayıt yaptırmak isteyenlerin 0 272 228 1328- 0 272 228 1329 numaralarından merkezimizle iletişime geçmesi gerekmektedir.  

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 gün ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte kanunun 30’uncu maddesi gereğince; “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 15.05.2013 tarih ve 28848 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

EĞİTİM KONULARI

 1. Genel konular
  a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
  b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
  c) İşyeri temizliği ve düzeni,
  ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
 2. Sağlık konuları
  a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
  b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
  c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
  ç) İlkyardım
 3. Teknik konular
  a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
  b) Elle kaldırma ve taşıma,
  c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
  ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
  d) Ekranlı araçlarla çalışma,
  e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
  f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
  g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
  ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
  h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
  ı) Tahliye ve kurtarma
KURSUN KÜNYESİ
Açılması Planlanan Tarih 25 Temmuz 2020- 26 Temmuz 2020
Ders Saatleri 09:00 -13:00  –  14:00 -18:00
Süresi 16 saat
Ücret 50 TL (KDV Dahil)
Eğitim Şekli Uzaktan eğitim-Canlı

Eğitim sonunda yapılacak sınavdan en az 70 puan alanlar başarılı kabul edilecek ve Katılım Belgesi verilecektir. Beyanların doğruluğundan katılımcılar sorumludur.

KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER 
+ Nüfus cüzdanı fotokopisi
+ Ödeme dekontu
+ Öğrenci Belgesi

Banka Bilgileri 
Hesap Adı: AKÜ Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi
Iban: TR85 0001 5001 5800 7303 5118 53 (Vakıflar Bankası)

 

13 Temmuz 2020, Pazartesi 806 kez görüntülendi