Akusem Arabuluculuk Eğitimi

ARABULUCULUK EĞİTİMİ

Arabulucu olabilmek için;

1. Türk vatandaşı olmak,
2. Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,
3. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak,
4. Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olmak,
5. Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak,
6. Arabuluculuk eğitimini tamamlamak ve Bakanlığımızca yapılan yazılı sınavda başarılı olmak,
gerekir.

Kimler Katılabilir?
Hukuk fakültesi mezunlarından beş yıllık mesleki kıdem kazanmış kişiler katılabilir.

KURSUN KÜNYESİ
Süresi 84 saat (68 teorik + 16 uygulamalı)
Kontenjan 30
Kalan Kontenjan TEYİT ALINIZ
Devam Zorunluluğu Derslerin 1/12 oranında devamsızlık hakkı bulunmaktadır.

ARABULUCULUK 1. GRUP EĞİTİM PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ(Kontenjan dolmuştur.)

ARABULUCULUK 2. GRUP EĞİTİM PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ(Kontenjan dolmuştur.)

ARABULUCULUK 3. GRUP EĞİTİM PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ(Kontenjan dolmuştur.)

ARABULUCULUK 4. GRUP EĞİTİM PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ(Kontenjan dolmuştur.)

Katılımcı olarak talepte bulunmak için Bireysel Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurmanız gerekmektedir. 30 kişilik kontenjan oluşması durumunda kursun açılışı için belgelerin tamamlanması ve ödeme için sizlerle irtibata geçilecektir. Beyanların doğruluğundan katılımcılar sorumludur.

Ön Kayıt Başvuru Formu için tıklayınız.

Arabuluculuk Kanunu’na Ulaşmak İçin Tıklayınız

Arabuluculuk Yönetmeliği’ne Ulaşmak İçin Tıklayınız

KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER 
+ Kimlik fotokopisi
+ Hukuk fakültesi diploması Fotokopisi
+ Kesin kayıt formu
+ 5 Yıllık kıdeme sahip olduğunu gösteren resmi yazı
+ 1 adet fotoğraf

Banka Bilgileri : 
Hesap Adı: AKÜ Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi
Iban: TR85 0001 5001 5800 7303 5118 53 (Vakıflar Bankası)

2019 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi;
http://www.adb.adalet.gov.tr/Sayfalar/Teskilat/mevzuat/tarife.html

26 Mart 2018, Pazartesi 5072 kez görüntülendi