Arabulucu olabilmek için;

1. Türk vatandaşı olmak,
2. Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,
3. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak,
4. Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olmak,
5. Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak,
6. Arabuluculuk eğitimini tamamlamak ve Bakanlığımızca yapılan yazılı sınavda başarılı olmak,
gerekir.

Kimler Katılabilir?
Hukuk fakültesi mezunlarından beş yıllık mesleki kıdem kazanmış kişiler katılabilir.

KURSUN KÜNYESİ
Süresi 84 saat (68 teorik + 16 uygulamalı)
Başvuru Tarihleri 1-29 Ağustos 2022
Başlangıç Tarihi 5 Eylül 2022
Öğrenim Ücreti 2100 TL (KDV Dahil)
Kontenjan 30 (Kontenjanın tamamlanması durumunda açılacaktır. Açılmaması durumunda ücretler iade edilecektir.)
Kalan Kontenjan TEYİT ALINIZ
Devam Zorunluluğu Derslerin 1/12 oranında devamsızlık hakkı bulunmaktadır.

Katılımcı olarak talepte bulunmak için Bireysel Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurmanız gerekmektedir. 30 kişilik kontenjan oluşması durumunda kursun açılışı için belgelerin tamamlanması ve ödeme için sizlerle irtibata geçilecektir. Beyanların doğruluğundan katılımcılar sorumludur.

Kayıt_Başvuru_Formu

Arabuluculuk Kanunu’na Ulaşmak İçin Tıklayınız

Arabuluculuk Yönetmeliği’ne Ulaşmak İçin Tıklayınız

KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER 
+ Kimlik fotokopisi
+ Hukuk fakültesi diploması Fotokopisi
+ Kesin kayıt formu
+ 5 Yıllık kıdeme sahip olduğunu gösteren resmi yazı
+ 1 adet fotoğraf

ÖN BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

ÖDEME SEÇENEKLERİ

  1. HAVALE YOLUYLA ÖDEME

Banka Bilgileri 
Hesap Adı: AKÜ Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi
IBAN: TR85 0001 5001 5800 7303 5118 53 (Vakıflar Bankası)

  1. ONLINE ÖDEME İÇİN TIKLAYINIZ

 

28 Temmuz 2022, Perşembe 13462 kez görüntülendi