Mali ve Hukuki Yönleriyle Konkordato Komiserliği Eğitimi

Program 15.03.2018 tarihinde yürürlüğe giren 701 sayılı yeni İcra ve İflas Kanunu’na göre konkordato hükümlerinin mali ve hukuki bilgilerin uygulanmasında katılımcılara bilgi aktarılması hedeflemektedir. Eğitim tamamlayan katılımcılara katılım belgesi verilecektir ve katılım belgesi ile Konkordato Komiseri olmak isteyen katılımcılara başvuru sürecinde avantaj sağlayabileceği düşünülmektedir.

 

Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayın

KURSUN KÜNYESİ
Kursun Kontenjanı 40 kişi
Kalan Kontenjan 40 kişi
Süresi 34 saat (18 saat hukuki boyut, 16 saat mali boyut)
Ücret(Genel Katılımcı) 900 TL (KDV Dahil)
Ücret(Protokol Yapılan Kurumlar) 800 TL (KDV Dahil)
Kurs Tarihi Kasım 2018

Gerekli Belgeler;
1-Başvuru Formu(Fotoğraflı)
2-Kimlik Fotokopisi
3-Kurum Kimlik Fotokopisi
4-Ödeme Dekontu

 

Başvuru Şartları;

Konkordato komiserinin nitelikleri

MADDE 4 – (1) Konkordato komiseri olarak görevlendirilecek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Tam ehliyetli olmak.

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak.

ç) İflas etmemiş olmak.

d) Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı konkordato komiserliği görevine son verilmemiş olmak.

e) Görevlendirildiği tarih itibarıyla disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklanmamış olmak.

f) Kamu hizmetinden yasaklı olmamak.

g) Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, konkordato komiserliğini yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak.

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.

h) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.

 

Ön kayıt için Buraya tıklayınız.

Banka Bilgileri :

Hesap Adı: AKÜ Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi

Iban: TR85 0001 5001 5800 7303 5118 53 (Vakıflar Bankası)

05 Ekim 2018, Cuma 710 kez görüntülendi