Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÜSEM) tarafından “Tüketici Hakları Eğitimi” programı gerçekleştirildi.

İ.İB.F Sabri Bektöre Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa Tüketici Hakem heyeti Raportörleri Hasibe Mut KABU ve Hüseyin Bozkuş  ile akademik personel ve öğrenciler katıldı.

 

15-21 MART TÜKETİCİYİ KORUMA HAFTASI 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 1985 yılında alınan bir kararla Tüketici Hakları Evrensel Beyannamesinin ilân edildiği gün olan 15 Mart tarihi, Uluslararası tüketici örgütleri tarafından Dünya Tüketici Hakları Günü olarak kabul edilmiştir.

Anayasamızın 2’nci maddesinde yer alan “sosyal adalet” ilkesi zayıfların güçlüler karşısında korunmasını zorunlu kılmaktadır. 172’nci maddesinde yer alan “devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder.” hükmü ile tüketicinin korunması konusu devlet güvencesine alınmıştır.

Ülkemiz ise özel bir tüketici mevzuatıyla 1995 yılında 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile tanıştı. Öncesinde genel hükümlerin getirdiği yasal imkânlardan yararlanmakta olan tüketiciler, daha hızlı çözüm üreten ve daha geniş haklar tanıyan bir sisteme kavuştular. Hızla ilerleyen ekonomik ve teknolojik değişimler doğrultusunda, 4822 sayılı kanunla esaslı değişikliklere uğrayarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olarak 07 Kasım 2013 tarihinde yasalaşmıştır.

Kanun kapsamında çıkarılması öngörülen 28 adet uygulama yönetmeliğinin tamamı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yasa ile tüketiciler, Mesafeli Sözleşmeler, İş Yeri Dışında Satış, Taksitli Satışlar, Garanti Belgesi, Türkçe Tanıtma Kullanma Kılavuzu, Satış Sonrası Hizmetler, Ayıplı Mal ve Hizmetler, Devre Tatil, Paket Tur, Sözleşmelerdeki Haksız Şartlar, Tüketici Kredisi, Kredi Kartları, Süreli Yayınlar, Abonelik Sözleşmeleri, Yanıltıcı ve Aldatıcı Reklamlar, Fiyat Etiketi vb. gibi pek çok konuda satıcı ve sağlayıcılar karşısında haklarını arama ve elde etme imkânına kavuşmuş; tüketicilerin hakları, çağdaş anlamda yasal çerçeve ile koruma altına alınmıştır. Ayrıca; Bakanlığımız tarafından tüketicilerin bilinçlendirilmesi amacıyla oluşturulan spot filmler, afiş ve broşürler yıl içerisinde ilimiz tüketicilerine Müdürlüğümüzce ulaştırılmaktadır.

Tüketici; en genel anlamı ile “Temel gereksinimlerinin giderilmesi ve sağlıklı bir çevrede yaşama gereğinin yerine getirilmesi için, seçim hakkını kullanabileceği bir ortamda eğitilmiş ve bilgilendirilmiş olarak güvenlik içinde ekonomik faaliyetlere katılan, bu katılımı nedeniyle uğrayabileceği zararı tazmin edilen bu haklarının korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi hususundaki taleplerini oluşturacağı örgütler aracılığıyla ya da bireysel olarak kamuoyuna duyurma hakkına ve taleplerinin dikkate alınmasını isteme yetkisine sahip kabul edilen kişidir.” Tüketicinin temel ihtiyaçlarının karşılanması, sırf insan olması nedeniyle, insanca yaşam için gerekli olan asgari koşulların sağlanması anlamına gelmektedir. Tüketicinin seçme hakkının varlığı, serbest rekabet ortamının sağlanması, böylece tüketicinin almak istediği malları, rakip mallar arasından, kendi tercihine göre seçebilmesi anlamına gelmektedir.

Günümüz bilgi ve teknoloji çağı olup; hayatımızın her noktasında olduğu gibi tüketim alışkanlıklarımızda da hızlı bir değişime yol açmış, yaşanan bu hızlı değişim ve gelişim bir takım sorunları da beraberinde getirmiştir. Bunun sonucu bazı alanlarda düzenleme yapma ihtiyacı doğmuş, özellikle tüketicilerin korunması, tüketim mallarına ilişkin düzenleme ve denetimlerin sağlanması, tüketicilerin bilinçlendirilmesi ve tüketimi yaşam biçimi olmaktan çıkarmak için farkındalık organizasyonları düzenlenmesi gereği hâsıl olmuştur. Bu noktada tüketici hakları ve tüketicinin korunması hususuna önem ve öncelik vermeye hassasiyet göstermekteyiz. Gelişmiş ekonomilerin en temel özelliklerinden biri de hiç şüphesiz tüketici haklarına gösterilen saygı ve duyarlılıktır. Tüketicilerimizin gelişmiş ülkelerde yaşayan tüketicilerle aynı haklara sahip olmaları, bilgilendirilmeleri, yasal haklarını kullanmaları için özendirilmeleri hususlarına büyük önem vermekte ve çalışmalarımızı bu anlayışla yürütmekteyiz.

 

 

20 Mart 2024, Çarşamba 55 kez görüntülendi